top of page

PROPOZICIJE:

DISCIPLINE: VIOLINA ,VIOLA,VIOLONČELO,KONTRABAS,KAMERNA MUZIKA

A kategorija: rođeni 2011. i mlađi

- Program po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta

B kategorija: rođeni 2009. godine i mlađi

- Program po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta

C kategorija: rođeni 2007. godine i mlađi

- Program po slobodnom izboru u trajanju do 14 minuta

D kategorija: rođeni 2005. godine i mlađi

-   Program po slobodnom izboru u trajanju do 16 minuta

E kategorija: rođeni 2003. godine i mlađi

-   Program po slobodnom izboru u trajanju do 20 minuta

F kategorija: rođeni 2001. godine i mlađi

-  Program po slobodnom izboru u trajanju do 25 minuta

 

G kategorija: studenti fakulteta I i II godine Osnovnih akademskih studija*

-  Program po slobodnom izboru u trajanju do 30 minuta

H kategorija: studenti fakulteta III i IV godine Osnovnih akademskih studija i studenti Master studija do 30 godina   *

-  Program po slobodnom izboru u trajanju do 30 minuta

KAMERNA MUZIKA-svi instrumenti

A kategorija-kamerni sastavi ucenika nižih škola

- Program po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta

B kategorija-kamerni sastavi ucenika srednjih muzičkih škola

-  Program po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta

C kategorija-kamerni sastavi studenata Osnovnih i master studija do 30 godina

-  Program po slobodnom izboru u trajanju do 30 minuta

ROK PRIJAVE 10. APRIL

 

-Donacije za takmičenje su:

Kategorije  A,B,C i D - 20 Eura

Kategorije E,F - 25 Eura

Kategorije G i H - 25 Eura

Kamerna muzika (po sastavu)

Kategorija A - 20 Eura

Kategorija B - 25 Eura

Kategorija C - 30 Eura

-Donacije uplatiti na dan takmicenja kod sekretara u eurima ili dinarskoj protivrednosti

PROPOSITIONS:

Disciplines : VIOLIN, VIOLA, CELLO, DOBLE  BASS CHAMBER MUSIC

A category: born in 2011. and after

- Free choice programme not to exceed 5 minutes

B category: born in 2009. and after

- Free choice programme not to exceed 10 minutes

C category: born in 2007. and after

- Free choice programme not to exceed 14 minutes

D category: born in 2005. and after

-   Free choice programme not to exceed 16 minutes

E category: born in 2003. and after

-  Free choice programme not to exceed 20 minutes

   

F category: born in 2001. and after

-  Free choice programme not to exceed 22 minutes  

G category: I and II year bachelor academy students *

-   Free choise programme not to exceed 30 minutes

H category:   III and IV year  bachelor academy students and master`s students *

up to 30 years old

- Free choise program not to exceed 30 minutes

CHAMBER MUSIC-all instruments 

A category: chamber music groups for students of elementary music school

-  Free choise program not to exceed 10 minutes

B category: chamber music groups for students of Music High School

- Free choise program not to exceed 15 minutes

C category: chamber music groups- bachelor academy students and master's students up to 30 years old

-  Free choice program not to exceed 30 minutes

APPLICATION DEADLINE is 10th OF APRIL

-Donation for participation:

Category A,B,C - 20 Euro

Category D,E,F - 25 Euro

Category G and H - 25 Euro

Chamber music(total)

Category A - 20 Euro

Category B - 25 Euro

Category C - 30 Euro

-Donation can be payed on the day of the competition at the main desk

bottom of page